Typologická poradňa Bratislava

poskytuje služby týkajúce sa povahy človeka napríklad v oblasti:

partnerských a rodinných vzťahov

výchovy detí

zdravia

profesnej orientácie

personálneho obsadenia pracovných miest a mnohé iné.

Organizuje kurzy a semináre pre verejnosť ako aj odborné kurzy pre pracovníkov v oblasti diplomacie, polície, zdravotníctva, školstva a psychológie.

Reklamy